۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

وبلاگ موفقيت هم فنا شد

امروز متوجه شدم كه وبلاگ موفقيت كه در سكوي وبلاگ نويسي بلاگدون ايجاد كرده بودم، حذف شده است. هيچ اخطار و تذكري هم از سوي اين سرويس تاكنون بمن داده نشده بود. از طريق ايميل و فيس بوك براي مدير بلاگدون، علي آقا پيغام فرستاده ام و منتظر پاسخ هستم.
يكي ديگه از وبلاگهام كه در سكوي پرديس بلاگ ايجاد كرده بودم هم راهي ديار عدم شده است، اينبار به اين دليل كه سايت پرديس بلاگ از كار افتاده است.
اينها همه درس ميشه واسه آدم كه هرجايي وبلاگ درست نكنيم و اگر هم اينكارو بهردليلي انجام داديم، خيلي رو هر وبلاگي كه در جاي نامطمئن درست كرديم، سرمايه گذاري نكنيم.
اميدواري چنين بلاهايي سر شما نياد ولي تا نياد، سخته كه حال آدم رو در چنين شرايطي بفهميد.